Cele mai înalte cerințe pentru traducerile Dumneavoastră: profesionalitate și rapiditate

Traduceri de texte specifice unui domeniu din limba română în limba germană și din limba germană în limba română, precum și traduceri legalizate.  Eu vă traduc în special în următoarele domenii:

O traducere precisă a documentelor Dumneavostră juridice poate avea o mare importanță. Prin calificările și experiența mea limbajul specific îmi este familiar și vă ofer traduceri de o înaltă caliatate și rapide. În funcție de dorința și/sau de necesitățile Dumneavoastră vă efectuez și traduceri legalizate.

Eu traduc, de ex.: contracte și acorduri, certificate de naștere și de căsătorie, acorduri privind întreprinderi, protocoale de necocieri, brevete și cereri de brevete, citații, decizii judecătorești, împuterniciri, testamente și procuri, contracte de închiriere, certificate de calificare, diplome, extrase bancare și documente privind șederea și cetățenia sau alte documente.

La traducerile din domeniul economic un rol important îl au detaliile și diferitele subtilități. Prin calificările și experiența mea sunt familiarizată cu termenii, conceptele și relațiile din domeniu și vă ofer traduceri de o înaltă calitate și rapiditate.

Eu vă traduc, de ex.:  declarații de profit sau pierdere, bilanțuri, rapoarte anuale, contracte  de acționar, polițe de asigurare, site-uri și texte de marketing, profiluri de companii, cataloage, broșuri, anunțuri, reclame, comunicate de presă, prezentări, documente financiare, contracte de vânzare/cumpărare, documente vamale și  de transport.

Un traducător care efectuează traduceri din domeniul turistic trebuie să aibe cunoștințe detaliate, o înțelegere profundă și experiență în fiecare zonă a pieței turistice, de la cunoștințe de geografie și istorie până artă și cultură, mâncâre și băutură, activități sportive și de petrecere a timpului liber, până la cunoștințede marketing, deoarece calitatea traducerilor sale are un mare impact asupra imaginii destinație respective. o imagine pozitivă a destinație duce la creșterea numărului turiștilor și astfel la creșterea economică a companiei Dumneavoastre. Prin calficările și experiența mea vă ofer traduceri de o înaltă calitate și rapiditate.

Eu vă taduc de ex: pagini web, cataloage, prospecte, broșuri, informații despre hoteluri, comunicate de presă, jurnale de călătorie, oferte de petrecere a timpului liber, meniuri, ghiduri etc.

Pentru traducerile legalizate ale documentelor oficiale ca de exemplu certificate de naştere, certificate de căsătorie, diplome şcolare sau universitare, prețurile se stabilesc în funcție de numărul de rânduri normate doar după efectuarea traducerii. În prealabil vă pot oferi doar un preț estimativ. Un rând normat conține 55 de caractere, inclusiv spațiile conform Legii JVEG: § 11. A doua copie a traducerii este gratuită. Pentru traduceri urgente (max 24 ore) se percepe o taxă suplimentară de 30% din prețul traducerii. Pentru traduceri cu termen de predare foarte scurt (1-3 ore sau pentru aceeași zi) se aplică o taxă de urgență de 50%, în funcție de gradul de dificultate al documentului.

Vă pot oferi gratuit o estimare a preţului doar dupa ce mi-a fost prezentat textul sursă. Trimiteţi, vă rog, solicitarea Dumneavoastră împreună cu datele de contact la adresa de email info@traducere-romana.de sau contactați-mă telefonic. Vă asigur de respectarea termenelor limită de predare a traducerilor, precum şi de confidenţialitatea datelor personale şi a documentelor primite spre a fi traduse. Pentru persoanele fizice, de regulă, efectuarea traducerii are loc doar dacă plata a fost făcută în avans.